1712 den 20 jullij giorde hr prosten i Wijij sin första profpredickan i Säby kiörka Norra Vi sn?
 1712 affärdade jag david sebom till min Axelpehr Wrangl ått pommern ---- igenkom derifrån februari månad
1712 den 26 klåckan 2 om natten afsåmnade min k Swåger Marskalk pehr bagge i Stockhollm och blef strax begrafwen
1712 kom Anna Cathrina Swige till mig den 12 martz -
1712 den 20 agusti klockan Emillan 11 och 12 födes på bredwick den lilla knut Carlson bonde den 24 Christnas han och jag bar honom.
1712 den 29 september sände jag från migh till stockholm (jösse? gåssen?) bondeson till dess fader
1712 den 2 ochtober klåckan 5 om mårgon blef min k swåger och Cousin döeder på Springsta hos sin frumoder Elsa Cruus - Christer bonde
1712 kom lifkn(ekt) biörnbeck den 26 november till gransbo
den 2 december Emotog jag den lilla knut Carlson
1712 den 30 december - blef den lilla knut Carlson bonde döder på gransboo nyiårdagen 1713 begrofz han i wår graf i Säbby - Säby kyrka, Tranås
1713 den 22 januarij kom Kerstin Walkulla hitt till gransbo,
1713 den 24 januarij kom till oss i från Westergyllen Carl loman, den 6 october sende jag Carl loman up ått stockholm till Cammerer Cedergren ---
1713 den 4 martz begrofz min k swåger Christer bonde på sin gård Säby --- Säby i Aspö sn,
den 10 Mars skilde jag lifkn biörnbek wid mig mädh ogunst
1713 den 10 aprill blef ... Casper Mickelson döder - då sama gången war en stor Eld lös i nårkiöping som då många skiöna hus till aska lade stora och små -
1713 den 16 maj blef maior Herman oldenkoph döder på sebarp och begrofz den 21 i samma månad -
1713 stade jag petter julander och kom han hit den 2 octobr stade = anställde
1713 kom Heduik den 22 ochtober till swinsund i från Stockholm -
1713 den 25 october stog fogden Swän matzsons dotters brölop på Swinsund -
1713 den 10 November, giorde wij brölop her på gransbo ått bockhollar jonas Wernbom med kiörkher Enkian i Säby Christina kijlander -
1713 den 14 november klåckan 2 om natten, sedan en stor förskrecklig storm stanade begyntes på himelen, Ett stort swartt målln in under hwit såm mädh starkt blixande af starck Eldh kring hella himellen, och war så Clart att man tycktes hella himelen öppnas såm uthan dunder hols till klockan 4 om natten
1713 den 11 November stog håckan rättare brudgum mädh Cristin min gambla piga -
1713 den ... december begyntes herdagen, och Wår prinssese sattes på tron ell kunglig stoll den Motgångarna i kriget och missnöje med kungens långa frånvaro ledde till att rådet mot kungens vilja 1713 inkallade riksdagen.

1713 tillfångatogs Axel Per av danskarna.

1714 den 9 februarij stog bröop mädh hr assesoren Sternekloo och Regina Rebbinder på fagerhult der wij woro, Regina Rehbinder
1714 den 26 Mars gaf jag till kiörkan på altare rött och hwitt siden tyg mädh röda silkesswansar omkring -
1714 den 31 Mars tog jag till mig sall Emanders dotter Anna Cathrina Emander -
1714 den 18 Maij kom gossen anders jorth till oss -
1714 den 29 juni permessedagen på högstorp stog prosten dureus mädh Helena fillias bergmans brölop, "fillias" = dotter till (häradshövdingen) Bergman.  

Tillbaka till sid. 1.

Fortsättning

Denna sida uppdaterad 2001-05-17

(C) Sten R. Holtermann  2001