1708 War Siön Sommen öfwerdragen mädh döda flugor så att intte Watten synes på 1 dyng som för bådade den gryma pestens grasserande
1708 den 11 November stog junfru Anna brittas bergmans brölop på högstorp, mädh magister Wlander, och jagh klede henne,
1708 den 24 Martz blef gref polus kunglig råd död - Thomas Polus, kungl. råd, Karl XII:s lärare, f. 1634
1708 såm begyndes Mickellmessedagen, begyntte den owanliga stränga kiölden och winttern mädh gruflig stor snöö warade 1/2 åhr, till aprill mådnat 1709 i stadig kiöld
1709 blef gref gyllenstolpe döder den 4 november i Stockholm
 

Anteckning om Poltava

1709 den 28 jullij passerade det olyckliga feltslaget widh pultava i ryssland då min k Adolph Wrangel mädh flera blefwo fågna och alt för yncklig slagne

Nederlaget vid Poltava ägde rum 28 juni, ej juli. Adolf Herman Wrangel blev tillfångatagen vid A.L. Lewenhaupts katastrofala kapitulation vid Perevolotjna den 1 juli 1709 då den svenska hären på 15.000 man gav upp mot en underlägsen fiende. Adolf Herman fördes först till Tobolsk och sedan till Moskva.

1709 den 15 november wid Swinsund togo wij lasse lilla till os som då bars kring och tigde -
 

1709 4 dagar för Mickel Messe kom skredarn jonas lind (?) til os

 

1709 den 8 November afsåmnade i herranom min Cousin, Ingeborgh Cruus på Edeby hos sin frumor -

 

1709 blef halta Ebba spare död i Stockholm den 1 november

 

1709 hade min swåger Åcke rålamb brölop mädh sin fru Britta Ulfsparre -

 

1709 kom däian hustrun anna till gransbo den 28 september

 

 

 

Däia = deja = mjölkpiga

1708 den 3 october klåckan 3 efther midagen skede en stor jordebäfning såm i smålla(nd) och westergyllen, warade ungefär En 1/2 timma
1710 den 28 februarij wid helsingborgh stog ett blodit slag mädh the danske wåra arma swenske welsignad ware gud såm oss då segern gafz oss stor nåd -

 

 

 

1710 den 15 aprill insåmnade i en sallig stund genneral Maior Johan Ulfspare upå rägnaholm

Regnaholm vid sjön Regnaren (Finspång). Johan Månsson Ulfsparre duellerade 1673 med generalmajor Erik Drake. Den senare avled av skadorna.
 

1710 den 13 ..... skede hr heradzhöfding brölop mädh sin andra fruu leiondall på örnäs

 

Häradshövdingen Arvid Bergenadler (1651-1722), som andra gången gifte sig med Beata Persdotter Humble, som först var gift med Nils Leijondahl (d.1702). Leijondahl ägde Aranäs i Gränna socken. Arvid gifte sig första gången 1676 med Brita Christina Lindegren. (Kommentar av Thomas Heed)

 

 

 

1710 satte jagh Carl oldenkoph och pehre Sperling till Magister ... att lära räckna och skrifwa -

Denna sida uppdaterad 2006-10-10

Tillbaka till sid. 1.

Fortsättning

 

(C) Sten R. Holtermann  2001