den 2 julij 1719 kom petter granquist hit från jonkiöping-
1720 den 20 februarij rest min kiäraste min k swägerska A C W up till säbby gud gifwe lycklig resa Säby, Aspö sn
1721 den 23 aprill klåckan emot 12 welsignade gud wår k barn Erik och lissa mädh en wälskapade son såm hetter Erik Wrangell - den högste gud Wällsigna begge faden Erik, och den lilla Erik Wranglar, i Jesu nammp amen  
den 4 april 1721 kom till Mig unga Mor Maria Almquist hitt till gransboo  
1721 den 28 jullij Welsignade gud wår k barn A p W och Juljana mädh en Wällskapad dotter som hetter Ingeborg Cattrina gud Welsigna henne att lefwa till gudz nammp ähro? sinna? och war Christen till gagn i Jesu nammp amen -
1721 den 28 jullij blef Min sall k Wrangel siuker, och 3 september, afsåmnade han i en sall död den 11 huius septem begrofwz han med hederlig process i sin graf Säbby kiörko
1722, den 13 april blef assesorn Arvid bergenAdler död på högstorp -
den 16 april 1722 reste min lissa stålhandske till olstorp? att fölia grefwinan Mörner till Warmma baden i tyskland --  
1722, den 4 aprill kallade gud igenom den gryma döden min k sonefruu, och dotter sophia gylenstierna mäd sin lilla dotter, Mig till största sorg dess ädla siälar fröidas i den Ewiga glädien Sophia G med dottern Eva begravdes i Säby kyrka, i samma kista, i kryptan. Inskriptionen lyder:

"Här ligger begrafwen o. inom bräder försluten, Herrans Ande och Guds dag förwäntande, Sahl. Friherrinnan Högvälborna fru Sophia Gyllenstierna Med dess späda dotter Högwälborna Fröken Eva Wrangel, Född uti Stockholm den 26 mars 1682. Blev gift med Kongl. Maj:ts Trotienare Och Öfwerste-Lieutenant Af Infanteriet Högvälborne Baron Herr Adolplh Herman Wrangel Uppå Nynäs i Bälinge socken den 20 october 1720, Rörd av slag uppå vänstra sidan uti förskräckelse öfwer dess oförmodeligen Igenom Döden Den 3 april 1722 Aflidna och Nyfödda Dotter Och således Insomnade i Herranom uti Stockholm Dagen därefter den 4 april, sedan Hon såsom en Gyllene Stjerna uti Alla Christeliga Dygder lyst och levat uti 40 år och 9 dagar".

 

1722 den 12 Junij åm mårgon wällsignade gud min k son Erik och ... ... dotter lissa (von) ross(en) blef honom gifwen en liten dotter såm hetter Ingeborgh Wrangel, den högste gud hålle sin Milda hand öfwer dät k barnet, att hon må träda i sina feders fottspår

amen

 

 
1722 den 28 december her på gransbo giorde jag brölop ått Anders hördingh (och) lissa aspengren fogdens i nynäs dotter -  
1723 den 28 julij klockan emellan 5 och 6, födes i Stockhollm, wår lilla k son(-son) Carl otto Erick son Wrangell gud låthe dät k barnet upfödas till gudz nammp ähr  
1723 den 19 october, klåckan 1/2 12 för midag hwelsigna gud Wåra k barn A.p.W. och Juljana V.R. mädh litten dotter såm blef kallat juljana sophia Wrangell, den högste gud welsigna dät k barnet att få lefwa till gudz Nammpns ärho, och alla Christne till behag ammen  
1723 den 28 december k 3 Eftermidagen blef Wår k lilla sonnedotter juljana sophia, her i från wärden kallat till en gudz engel i himelen den lilla k siällen är i all fulkomlig glädie -  
1724 den 2 Nouember klåckan 5 om mårgon kallade gud till sig i den efwiga glädien min högt elskande ... swägerska Anna Cathrina Wrangell gud i jesu nampn låthe mig Mötha den edla siällen i den fulkomliga gläden

amen

 

 
   

Ingeborg Eriksdotter Fleming dog den 14 mars 1725 och jordfästes i Säby kyrka,

Säby socken, Norra Vedbo härad.

 

   
   
   
   
   
 

Sidan uppdaterad 2005-01-18

(C) Sten R. Holtermann  2005

Tillbaka till sid. 1.

Till översikt

                                Epilog