SÖK I INGEBORGS FLEMINGS ANTECKNINGAR

På grund av Ingeborgs ålderdomliga skrivsätt lämpar sig den här sökfunktionen bäst för årtal.

När du söker efter ord, ortsnamn och personer - pröva alternativa äldre stavningar eller sök "trunkerat", alltså på delar av ord eller namn.

NÅGRA EXEMPEL

Ståck* eller Stock* (för Stockholm, Stockhollm, Ståckholm) eller

Når* (för Nårkiöping, Nårie osv).

Säb* (för Säby, Säbby)

kiör* (för kiörka, kiörkan, kiörko, kiörgårn)

Namnet Wrangel skrivs på många sätt (Wrangl, Wrangel, Wrangell, Wranglar), sök därför på Wrang*