Välkommen till ofredsåren!

...till krig och örlog, pest, kärlek, bröllop, järtecken, brand,

spede barns död, missväxt, dyrtid, ryssens härjningar, avrättning av höga dignitärer och annan ond, bråd död...

 

(C) Sten Holtermann  2005, 2006-2009 

Se också www.holtermann.se